Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig reïntegratie onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever en werknemer op de werkplek.
Bij het reïntegratie onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de weging van de belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer. Oftewel, is de werknemer in staat om het werk uit te voeren en kan er gestart worden met reïntegratie?

De arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden:

• Aanpassing van werk of werkplek

• Ander werk in de eigen organisatie

• Het initiëren van werkzaamheden buiten de eigen organisatie

Ook onderzoekt de arbeidsdeskundige de opties voor vergoeding van kosten bij reïntegratie. En ondersteunt hij bij herplaatsing in een andere functie of een andere organisatie.

Werkgever en werknemer ontvangen een reïntegratie rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen. In het advies besteedt de arbeidsdeskundige aandacht aan de wettelijke aspecten en de praktijk.

Bent u op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige?