arbeidsdeskundig spreekuur

Arbeidsdeskundig spreekuur, preventieve service voor bedrijven

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid een arbeidsdeskundig spreekuur in te zetten voor medewerkers. Onze arbeidsdeskundige komt op een afgesproken moment op de bedrijfslocatie voor gesprekken met werknemers en leidinggevenden. Deze gesprekken worden van te voren ingepland. Werknemers kunnen zowel preventief als bij klachten een dergelijk gesprek aanvragen.

Arbeidsdeskundig Spreekuur


Als een werknemer niet goed functioneert, om welke reden dan ook, is het slim om zo snel mogelijk een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit kan zowel preventief als bij bestaande klachten.

Vector Advies biedt bedrijven de mogelijkheid om een arbeidsdeskundig spreekuur in te zetten. Dit betekent praktisch dat een bedrijf incidenteel of regelmatig de mogelijkheid kan bieden voor werknemers om laagdrempelig te praten met een arbeidsdeskundige, op de eigen bedrijfslocatie. 

  • In overleg met de leidinggevende wordt een spreekuur ingepland binnen het bedrijf.
  • Per werknemer is er ongeveer een uur beschikbaar.
  • De arbeidsdeskundige van Vector praat met zowel werknemer als leidinggevende en bekijkt als dat nodig is de werkplek.
  • Omdat het voeren van een verzuimgesprek vaak als lastig wordt ervaren door de leidinggevende begeleiden wij deze hierbij.
  • De werknemer en de werkgever ontvangen van ons altijd een beknopt verslag.

Een arbeidsdeskundig spreekuur met een arbeidsdeskundige van Vector Advies kan zowel preventief als bij reeds bestaande klachten ingezet worden. Als specialisten op het gebied van belasting en belastbaarheid kijken we goed naar de specifieke situatie van een werknemer. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om (dreigend) verzuim te voorkomen. 

Door het vroegtijdig inzetten van de arbeidsdeskundige kan verzuim mogelijk worden voorkomen of bekort. Bij (dreigend) verzuim kan de arbeidsdeskundige onder meer adviseren over de inrichting van een werkplek en het takenpakket van een werknemer. Daarnaast kunnen we de leidinggevende adviseren over verplichtingen en regelingen binnen de Wet verbetering Poortwachter.

We geven altijd een terugkoppeling met onze bevindingen waar werkgever en werknemer mee verder kunnen. Of dit nu gaat om eenvoudige aanpassingen of aangepast werk.

Voorkom verzuim en regel op tijd
een arbeidsdeskundig spreekuur op locatie:

Neem contact op