Eigenrisicodrager WGA

Als u als werkgever heeft gekozen om eigenrisicodrager voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te zijn, dan hoeft u minder premie voor het WGA te betalen.
Als één van uw werknemers in de WIA terecht komt, neemt u als eigenrisicodrager de kosten van de eerste tien WIA-jaren op u. Preventief acteren en schadelast beheersen staan dan centraal.

Wij kunnen u in deze situaties optimaal ondersteunen en adviseren.

Bent u op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige?