Kennis


Het belang van kennis in verzuimmanagement


Bij verzuimmanagement gaat het om het zien én inzetten van de mogelijkheden.

Verzuim­management gaat niet slechts om het oplossen van medische problemen, maar om het zien en benutten van de mogelijkheden die er wél zijn. 

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • zoeken naar passende werkzaamheden
  • zorgen dat wetgeving en subsidies maximaal benut worden
  • in beeld krijgen hoe lang een werknemer al bezig is om hulp te krijgen (zicht houden op het zogenaamde 'doctors delay')
  • duidelijk krijgen wat men van elkaar kan verwachten op grond van bestaande richtlijnen en ervaring, de 'best practice'.

Het belang van kennis uit zich in het op de hoogte zijn én blijven van alle mogelijkheden die er zijn.

Wetgeving, subsidiemogelijkheden, werkwijzers en richtlijnen veranderen continu. Bij Vector Advies zorgen we dat we op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, veranderingen en aanpassingen. Zodat we elke werknemer de best mogelijke oplossingen kunnen bieden

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

  • Vector Advies werkt met de STECR richtlijnen en is daar waar mogelijk ook actief betrokken in het opstellen en ontwikkelen van deze richtlijnen. Recent is Vector Advies actief betrokken geweest in het opstellen van de STECR werkwijzer 'Verslaving en Werk'.
  • Vector Advies is betrokken bij het TNO onderzoek ‘Vaststelling gerealiseerde loonwaarde’ in opdracht van het AKC.
  • Vector Advies is een vaste en actieve partner bij de nieuwste opleiding voor arbeidsdeskundigen bij Scolea.

Bij Vector zetten we vol in op behouden en vernieuwen van onze kennis. We zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving.


Ontwikkelingen volgen en kennis delen