Kennis

Reintegratie kan complex zijn. Kennis is van belang.

Het gaat in verzuim niet slechts om medische zaken, maar vaak ook om het zien van de mogelijkheden om in passende werkzaamheden te starten, wetgeving en subsidies maximaal worden benut, men zicht heeft op het doctors delay en het geheel duidelijk is wat men van elkaar kan verwachten op grond van richtlijnen en best practice.

Wetgeving, subsidiemogelijkheden, werkwijzers en richtlijnen zijn aan veranderingen en ontwikkeling onderhevig.

Vector Arbeidsdeskundig Advies gelooft sterk in best practice, ofwel de techniek, werkmethode, proces of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek/methode.

Vector Arbeidsdeskundig Advies werkt met de STECR richtlijnen en is daar waar mogelijk ook actief betrokken in het opstellen en ontwikkelen van deze richtlijnen. Meest recent is Vector Arbeidsdeskundig Advies actief betrokken in het opstellen van de STECR werkwijzer “Verslaving en Werk”.
Vector Arbeidsdeskundig Advies is betrokken bij het TNO onderzoek ‘ Vaststelling gerealiseerde loonwaarde’ in opdracht van het AKC.
Vector Arbeidsdeskundig Advies is een vaste en actieve partner in de meest nieuwe opleiding voor arbeidsdeskundige Scolea.
Door ons te commiteren aan deze inzet, werken we steeds met de laatste stand der kennis en regelgeving.

Bent u op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige?