Vector Advies Nijmegen

Registerarbeidsdeskundige Patrick

Na een geruime periode met veel plezier gewerkt te hebben als gecertificeerd register arbeidsdeskundige bij een grote landelijke arbodienst, richtte Patrick Vector Arbeidsdeskundig Advies op. Patrick bouwt op ruim 19 jaar expertise in arbeidsdeskundige dienstverlening, bedrijfsgeneeskundige dienstverlening, arboconsultancy en hr-consultancy.

Arbeidsdeskundige Maike

In maart 2018 hebben wij Maike van Beest mogen verwelkomen als arbeidsdeskundige bij Vector Advies. Maike heeft in 2006 de opleiding Personeel & Arbeid afgerond, waarna zij als intercedente aan de slag is gegaan. Vervolgens is zij gaan werken als allround personeelsadviseur bij een re-integratiebedrijf, en later als verzuimadviseur bij een grote zorginstelling. Hier was zij onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en het contact met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratieconsulenten en UWV. Omdat zij zich hierin verder wilde ontwikkelen, is zij gestart met de opleiding tot arbeidsdeskundige. In juli 2017 behaalde zij haar diploma.

Over Vector

Vector Arbeidsdeskundig Advies is in 2012 opgericht. Met veel enthousiasme en visie heeft Patrick naar eigen inzicht en smaak een arbeidsdeskundige dienstverlening opgezet en dat blijkt aan te slaan. Met name het klantgericht werken en probleemoplossend meedenken met werkgever en werknemer blijkt onderscheidend naast de grotere arbodienstverleners. Direct na aanvang is Vector een succes.

De consultants van Vector zijn professionals die zich maximaal inzetten voor duurzame inzetbaarheid van u en uw personeel. Onze arbeidsdeskundige dienstverlening is getoetst aan en gebaseerd op de richtlijnen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en gecertificeerd bij Hobéon SKO. Vector is arbeidsdeskundig specialist en heeft hierin jarenlange ervaring opgebouwd binnen preventie, verzuimbegeleiding, juridische zaken en de financiële bedrijfseconomische consequenties van verzuimbeleid.

Samenwerking

Maike en Patrick kwamen met elkaar in contact toen Maike nog als verzuimadviseur werkte. “Vanuit mijn vorige werk als verzuimadviseur bij een grote zorginstelling voor ouderenzorg had ik al eerder met Patrick gewerkt, toen hij arbeidsdeskundige onderzoeken verrichtte. Ik volgde op dat moment al de opleiding tot arbeidsdeskundige en heb Patrick gevraagd of ik eens met hem mee mocht lopen tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek, om zodoende mee te kijken met verschillende arbeidsdeskundigen en van hen te leren.” Toen Maike haar opleiding had afgerond, ging zij met Patrick in gesprek over haar toekomst als arbeidsdeskundige. Dat gesprek heeft het balletje doen rollen en heeft gezorgd voor de indiensttreding van Maike. Zowel de samenwerking met Patrick vanuit haar vorige functie als de eerste periode bij Vector Advies ervaart Maike als zeer prettig. Er is ruimte voor overleg, samenwerking, ontwikkeling en het maken van ‘vlieguren’ als startend arbeidsdeskundige.

De kracht van de arbeidsdeskundige

Goed luisteren, veel vragen stellen en denken in (arbeids)mogelijkheden, is volgens Maike de kracht van een succesvolle arbeidsdeskundige. Dit past zij dan ook dagelijks toe in haar werkveld. Zij kijkt naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer, waarbij zij rekening houdt met diens belastbaarheid en de geldende wet- en regelgeving. Hoewel het laatste een feitelijk gegeven is, zorgt de factor mens volgens haar iedere keer voor een unieke situatie: de mens met zijn arbeidsmogelijkheden staat centraal in het arbeidsproces.

Bent u op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige?