Arbeidsdeskundig- en werkplekonderzoek

Arbeidsdeskundig- en werkplekonderzoek

Onze arbeidsdeskundigen bekijken en beoordelen (onafhankelijk en professioneel) werklocatie en werkplek. We praten met werkgever en werknemer en brengen concreet de (resterende) belasting en belastbaarheid van een (zieke) werknemer in kaart. En we zoeken altijd naar mogelijkheden, ook als die niet voor de hand liggen.

Arbeidsdeskundig- en werkplekonderzoek


Arbeidsdeskundig onderzoek

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek komen onze arbeidsdeskundigen bij u op de werklocatie. Hier heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met werkgever, werknemer en vervolgens een gezamenlijk gesprek met werkgever en werknemer. Daarnaast wordt, indien nodig, de werkplek van de werknemer bekeken en beoordeeld op mogelijke aanpassingen.

De arbeidsdeskundige brengt in een arbeidsdeskundig onderzoek concreet de (resterende) belasting en belastbaarheid van een (zieke) werknemer in kaart. We bekijken ook of het eigen werk nog passend is. Is dat niet zo dan kijken we of:

  • het eigen werk dan nog passend te maken is
  • er ander passend werk is bij de eigen werkgever
  • wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van ander passend werk bij een andere werkgever

Bij Vector Advies zoeken we áltijd de mogelijkheden, ook als die niet direct voor de hand of buiten de comfort-zone liggen. Dat maakt ons werk leuk en geeft het beste resultaat voor het bedrijf én voor de werknemer.

Re-integratie

Daarnaast bekijken wij de mogelijkheden voor re-integratie. Kan een zieke werknemer niet meer terugkeren in de eigen functie of in een andere functie bij zijn eigen werkgever dan gaan we samen met de werknemer en een daarin gespecialiseerde partner op zoek naar een passende baan buiten de organisatie. 

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek bekijken we, zowel preventief als bij reeds bestaande klachten, in hoeverre de werkplek goed is afgestemd op de werknemer. We beoordelen hoe een werkplek gebruikt wordt en  brengen mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. Tot slot adviseren we over mogelijke aanpassingen aan een werkplek.

Voorkom (onnodig) verzuim en laat onze arbeidsdeskundigen
concreet de (resterende) belasting en belastbaarheid
van een (zieke) werknemer in kaart brengen
:

 

Maak een afspraak